Vår verksamhet

Tranås Kvinnojour HELGA hjälper dig som;

 • är/har varit fysiskt och/eller psykiskt misshandlad
 • utsätts för förtryck och isolering
 • har utsatts/utsätts för incest eller andra sexuella övergrepp
 • har blivit våldtagen
 • har frågor om vårdnad och umgänge
 • behöver någon utomstående att prata med.

Du är inte ensam!

 

Våld i nära relation är ett allvarligt samhällsproblem.

 • 39 200 anmälningar av misshandel mot kvinnor och flickor anmäldes under 2020. I 23 200 av fallen hade kvinnan och förövaren en nära relation eller att de tidigare haft en sådan (mörkertalet är stort då de flesta kvinnor och flickor inte vågar att anmäla dessa brott)
 • mellan 2019 och 2020 anmäldes 9 360 våldtäktsbrott varav 8 690 var mot kvinnor och flickor
 • 5 barn, 17 kvinnor och 4 män dödas varje år i nära relation
 • 179 barn under 18 år har mist sin mamma på detta sätt (år 2000 – 2013)
 • i 4 av 10 fall, får pappan ensam vårdnad av barnet även när mamman till barnet dött av hans våld
 • mörkertalet är stort. Brottsförebyggande rådet (Brå) har uppskattat att endast 20-25 % av våldet mot kvinnor i nära relationer polisanmäls
 • 2020 dog 17 kvinnor i Sverige till följd av misshandel av en man som hon känner eller tidigare har känt (2017 dog 10 kvinnor av samma anledning)
 • Tranås kvinnojour Helga har kontakt med ca 100 kvinnor varje år, många har barn som lever mitt i våldet
 • år 2020 anmäldes 24 700 misshandelsbrott mot barn i åldrarna 0 – 17 år (här är mörkertalet stort).

Källa: Brå och Tranås kvinnojour Helga

 

 

Vi på Kvinnojouren HELGA har tystnadsplikt, vi för inga journaler, du träffar kvinnor som lyssnar och vi tror på vad du säger.

Du får vara anonym.

Translate »