Samverkan

Tranås Kvinnojour samverkar tillsammans med; Tranås kommun, fastighetsägare i Tranås, skolan, räddningstjänsten, Svenska kyrkan och Polisen. För att uppnå ett gott resultat för utsatta kvinnor och barn, är det viktigt att det finns en god samverkan mellan berörda parter. Tranås Kvinnojour har ett gott rykte bland invånare och myndigheter i och utanför kommunen.

Translate »