Kvinnofridsgrupp

Vi har gott renommé bland invånare och myndigheter i kommunen. Samverkan med berörda aktörer är viktig, för att man som utsatt kvinna, ska orka fullfölja processen med polisanmälan, dokumentation av skador, ansökan om ekonomiskt bistånd, umgänge etc. Hösten 2003 startades en kvinnofridsgrupp i kommunen. Representanter från polisen, primärvården, IFO-förvaltningen, Migrationsverket, tandläkare, mödravården, psykosociala teamet i Tranås och kvinnojouren har sedan dess träffats två ggr/år. Vi har bl.a. gjort en handlingsplan för att underlätta samverkan och tagit fram ett gemensamt visitkort att lämna till utsatta kvinnor.

Translate »