Kvinnojouren Helga erhåller årligen verksamhetsstöd från Tranås kommun om 350 000 kr för perioden 2021 - 2023. Det här stödet är direkt avgörande för vår överlevnad utifrån nuvarande förutsättningar. Vi sänder även ett stort tack till vår hyresvärd (Odd Fellow) för...

läs mer