Tranås Kvinnojour HELGA hjälper dig som;

 • är/har varit fysiskt och/eller psykiskt misshandlad
 • utsätts för förtryck och isolering
 • har utsatts/utsätts för incest eller andra sexuella övergrepp
 • har blivit våldtagen
 • har frågor om vårdnad och umgänge
 • behöver någon utomstående att prata med.

Du är inte ensam!  

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem

 • 18 900 anmälningar av misshandel mot kvinnor 18 år eller äldre anmäldes under första halvåret 2020
 • Under första halvåret 2020 anmäldes 3 850 våldtäkter mot kvinnor 18 år eller äldre
 • Första halvåret 2020 anmäldes sammantaget 12 000 misshandelsbrott mot barn i åldern 0 – 17 år
 • De anmälda våldtäktsbrotten mot barn ökade med 13 % jmf med 2019
 • Mörkertalet är stort. Brottsförebyggande rådet (Brå) har uppskattat att endast 20-25% av våldet mot kvinnor i nära relationer polisanmäls
 • Tranås kvinnojour Helga har kontakt med ca 125-150 kvinnor och barn varje år, många kvinnor har barn som lever mitt i våldet.

  

 Källa: Brå och Tranås kvinnojour Helga

 

 

Vi på Kvinnojouren HELGA har tystnadsplikt, vi för inga journaler, du träffar kvinnor som lyssnar och vi tror på vad du säger.

Du får vara anonym.

Translate »