Tranås Kvinnojour HELGA hjälper dig som;

 • Är/har varit fysiskt och/eller psykiskt misshandlad
 • Utsätts för förtryck och isolering
 • Har utsatts/utsätts för incest eller andra sexuella övergrepp
 • Har blivit våldtagen
 • Har frågor om vårdnad och umgänge
 • Behöver någon utomstående att prata med.

Du är inte ensam!  

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem

 • BARA UNDER 3 VECKOR DÖDADES 5 KVINNOR AV SINA MÄN 2021
 • I Sverige polisanmäldes 28 900 fall av misshandel mot kvinnor 2021, en majoritet (81 %) utfördes av närstående och andra bekanta gärningspersoner, dessutom anmäldes 1 370 fall av grov kvinnofridskränkning
 • Antalet anmälda våldtäkter mot kvinnor låg på 5 250 brott 2021
 • 2020 anmäldes sammantaget 24 700 misshandelsbrott mot barn i åldern 0 – 17 år
 • De anmälda våldtäktsbrotten mot barn ökade med 13 % 2020 jmf med 2019
 • Mörkertalet är stort. Brottsförebyggande rådet (Brå) har uppskattat att endast 20-25% av våldet mot kvinnor i nära relationer polisanmäls
 • Tranås kvinnojour Helga har kontakt med ca 125-150 kvinnor och barn varje år, många kvinnor har barn som lever mitt i våldet.

 

Källa: Brå och Tranås kvinnojour Helga

Vi på Kvinnojouren HELGA har tystnadsplikt, vi för inga journaler, du träffar kvinnor som lyssnar och vi tror på vad du säger.

Du får vara anonym.

Translate »