Myndighet

För tillfället har vi inga lediga platser i vårt skyddade boende.

Om ytterligare information önskas att ta del av, så som verksamhetsberättelse eller liknande, kontakta oss via telefon.

För uppdragsgivare

Placering i skyddat boende

Kvinnojouren Tranås har skyddat boende i form av två lägenheter (2 rum och kök samt 3 rum och kök). I en av lägenheterna kan vi erbjuda kollektivt boende. Varje lägenhet är fullt möblerad och utrustad med köksgeråd, städartiklar, sängkläder, handdukar, tvättmaskin, leksaker, dator, WiFi och tv.

Vi har personal på plats måndag-fredag kl.08:00-16:00, samt jourtelefonbemanning till kl.22.00 måndag-söndag.
För att bäst ta reda på om vi har plats för en kvinna och hennes eventuella barn, ring vår växel 0140-156 57 mellan kl.08:00-16:00 helgfria vardagar måndag-fredag. Det är bra om ni har viss information om kvinnan när ni ringer, det underlättar vår bedömning för att se om vi har möjlighet att ta emot eller inte.

Vi har inte möjlighet att ta emot kvinnor med missbruksproblem eller svårare psykisk ohälsa som kräver större insatser.

Kontaktperson

När en kvinna placeras hos oss får hon en kontaktperson. Kontaktpersonen hjälper henne till rätta, och tillsammans med kvinnan och placerande handläggare, görs en genomförandeplan. Under tiden kvinnan är placerad i vårt skyddade boende, får hon stödsamtal samt hjälp med praktiska saker. Detta ansvar delas upp mellan vår personal, placerande handläggare och kvinnan. Vi vill ha regelbunden kontakt med placerande myndighet. Då kvinnan placeras från en annan kommun, är det viktigt att handläggaren har möjlighet att besöka oss och kvinnan med jämna mellanrum för uppföljning.

Fokus på barnen

Vi erbjuder även stöd till barnen. Stödet vi erbjuder är hjälp med placering till ev förskola och skola. Vi försöker i den mån det är möjligt, se till att barnen kan fortsätta sin skolgång så snart som möjligt. Vi erbjuder metoden trappan och även COS.

HELGA har anställd personal med relevant utbildning för att på ett professionellt sätt kunna bistå barnet/barnen. Vi erbjuder metoden ”trappan”. Vi har även möjlighet att erbjuda stödsamtal utifrån att vi arbetar med metodmaterialet ”Ur barnens perspektiv” där vi bland annat arbetar med spelet ”Måsvägen 12″ och ”Hur mår liten”. Detta ska ses som en utgångspunkt för samtal kring de upplevelser barnet/barnen har varit med om i sin familj.

Allt av det vardagliga arbetet utförs av anställd personal, men vi har också ideella som jobbar för att barnens vistelse hos oss ska bli så bra som möjligt. Vi har ett fulländat lekrum för barnen i våra lokaler, vi har öronmärkta medel för utflykter och fester. Detta ger en möjlighet för oss och övriga på boendet, att skapa för barnet/en, en trevlig och trygg stund för en längre eller en kortare tid (beroende på vistelsens längd).

Translate »