Historik

Tranås Kvinnojour Helga startade 1 november 1989. Idén att skapa något för misshandlade kvinnor föddes av två kvinnor. De visste inte då att det fanns jourer i andra städer. De tog kontakt med socialtjänsten som var positiv, men att få pengar krävdes ett nämndmöte. Beskedet blev positivt, kvinnojouren beviljades 44 000, som skulle räcka ett år. Studiecirklar startades, men att värva jourkvinnor var problematiskt. Visst ville de hjälpa till, men deras män var rädda att bli kallade hustrumisshandlare. De förutfattade meningarna finns ju kvar än idag, 33 år senare!

Så småningom blev det sju kvinnor som satte upp lappar på socialen, i affärer och brevlådor. En bärbar, tung telefon inhandlades och kvinnorna turades om att ha jouren hemma. De hyrde en lägenhet som möblerades med stöd av bl. a Lions och den första kvinnan kunde tas emot. Sedan dess har vi fått byta boende ett flertal gånger. Eftersom Tranås är en liten stad är det svårt att vara hemlig.

I december 1993 startade en öppen verksamhet på Storgatan. ”Hemlighetsmakeriet” byttes till en affärslokal med hemsydda barnkläder och café och bakom den fanns jourkvinnor för att ta emot utsatta kvinnor. Vid behov av boende ställde kommunen upp med en mindre möblerad lägenhet.

Den öppna verksamheten utvecklades till en secondhandbutik, som dels gav ett ekonomiskt tillskott men framför allt gjorde det enkelt för kvinnor att söka hjälp. Dessutom kände kommuninvånarna sig delaktiga när de kunde stötta verksamheten genom att skänka kläder.

1997 anställdes en jourkvinna på deltid genom ökat anslag av kommunen. Tidigare hade kvinnor i arbetsmarknadsåtgärder, som ofta byttes ut, funnits tillhands på dagtid. Eftersom utsatta kvinnor ofta återkommer, är det viktigt med kontinuitet så att de slipper att berätta sin historia om och om igen.

Med start 2006 gav staten länsstyrelerna i uppdrag att årligen fördela utvecklingsmedel, som söks i projektform för ett år i taget. Vi har ansökt och beviljats pengar till bl a projektanställda, jurist- och tolkstöd. Med dessa medel har verksamheten utvecklats, med bl.a. ytterligare anställa som gör det möjligt att hjälpa fler hjälpsökande.

Sommaren 2011 avvecklades seconhandbutiken. Konkurensen med många loppisar i stan, gjorde att affären inte längre var lönsam. Då prövade vi på att ha kontor och jourlägenhet på samma plats, vilket snart visade sig inte vara en bra lösning för de anställda som aldrig fick arbetsro.

I november 2012 gick flyttlasset till öppna lokaler på Västra järnvägsgatan 7. Sedan november 2017 sitter vi i våra lokaler på Tingsvägen 6 i Tranås. Jourlägenheten är belägen på en annan plats i stan. Vi är mycket nöjda och trivs med hur verksamheten bedrivs i dag. Tyvärr ökar behovet av vår verksamhet, men det positiva är att vi nu bidrar mer än någonsin och att det blir mer och mer känt var vi har vårt nya tillhåll. Vi är alla inom Tranås Kvinnojour HELGA fast beslutna, att göra vårt bästa för att aktivt motverka mäns våld mot kvinnor och barn, nu och i framtiden.

Translate »