Barnverksamhet

Barnperspektiv och barnverksamhet på kvinnojouren Helga

I alla samtal med mammor som söker stöd hos kvinnojouren, strävar vi efter att uppmärksamma barnens behov. Vi frågar därför alla de kvinnor vi samtalar med om de har barn, och därav stannar vi upp en stund i samtalet kring barnens situation.

Skyddat boende

När mammor bor med sina barn i det skyddade boendet tas alltid en kontakt med socialtjänsten. Mycket är vunnet om kvinnojouren kan hjälpa kvinnan att etablera en god kontakt med socialtjänsten så snart som möjligt (om en sådan kontakt inte finns). Ett gott samarbete med barn- och ungdomshandläggare innebär att barnperspektivet stärks.

Mottagande

Hos oss på HELGA har vi anställd personal med relevant utbildning. När barn kommer med sin mamma för att bo i det skyddade boendet, försöker vi prata enskilt med barnet/barnen om det är möjligt. Samtalet syftar till att tala om var barnet/barnen befinner sig och anledningen till att barnet/barnen ska bo på kvinnojouren ett tag. Barnet/barnen visas runt och mamman uppmanas att ta det lugnt några dagar för att vila, tänka och vänja sig (med barnet/barnen) vid den nya situationen. Barnet/barnen får alltid en välfylld ryggsäck med diverse åldersanpassade gåvor från oss.

Stödsamtal

Efter några dagar har kontaktpersonen samtal med mamman kring barnets/barnens behov. Mamman får information om vilka stödinsatser kvinnojouren kan erbjuda. Vi erbjuder även metoden trappan. Om det finns många vuxna kring barnet/barnen, samarbetar vi med dessa och bestämmer därefter vem som ska erbjuda barnet/barnen samtal. Om mamman vill, kan regelbundna stödsamtal erbjudas barnet/barnen på kvinnojouren. Vi har möjlighet att erbjuda stödsamtal utifrån att vi arbetar med metodmaterialet ”Ur barnens perspektiv” där vi bland annat arbetar med spelet ”Måsvägen 12” och ”Hur mår liten”. Detta ska ses som en utgångspunkt för samtal kring de upplevelser som barnet/barnen varit med om i sin familj.

Boendetid

Mammans och ibland också barnets/barnens skyddsbehov avgör om barnet/barnen är kvar på jouren på dagarna. I möjligaste mån bör vardagsrutiner upprätthållas. Barnet/barnen bör gå till skola eller förskoleverksamhet om så är möjligt. Tillsammans med mamman görs en riskbedömning om den inte redan är gjord.

Ofta är barnen på Kvinnojouren upptagna av frågor kring den praktiska vardagen. Var ska vi bo i framtiden? Hur fungerar skola/förskola? Kan jag vara med mina kompisar? Skola och boende kan även behöva ordnas innan de kan koncentrera sig på att berätta om sina upplevelser av våld.

En del av våra ideella i kvinnojouren är extra engagerade gällande barnens aktiviteter. Tanken med det, är att tiden i det skyddade boendet ska bli så bra som möjligt för barnen. Aktiviteter för barn och mammor som bor och har bott på Kvinnojouren erbjuds. Exempel på vad vi gör är; påsk- och julfest, utflykter, badresor, biobesök mm.

När man flyttar

När barnen flyttar från jouren, hjälper vi till att upprätta stödkontakter i det område familjen flyttar till (om så önskas). Det kan vara kontakt med Familjecentral, skola mm.

För att göra ett tydligt avslut, anordnas ett avslutningsfika för barnen som ska flytta. Barnen bestämmer vad man ska äta och dricka.

Translate »