Kvinnojouren Helga deltar under denna viktiga vecka (5 – 11 september). Bland annat har vi bjudit in Maja Engström från Riksorganisationen mot ätstörningar- Frisk & Fri, dessutom har vi en utställning i ”smatten” (biblioteket) om Kvinnojouren Helga samt om hedersvåld. För detaljerat program, se information hos Tranås kommun via följande länk; https://www.tranas.se/besok-och-upplev/evenemang

Translate »