Kvinnojouren Helga har sedan en tid tillbaka ett utökat samarbete med Tranås kommun och några större kommunala fastighetsbolag kring huskurage. Vi är i full gång med planeringen av denna samverkan som kommer att presenteras i november 2022. För att ta del om vad huskurage är för någonting, kan ni klicka på följande länk, https://huskurage.se

Translate »