Kvinnojouren Helga uppmärksammar ”Orange Week” under vecka 47, 2021. Bland annat håller vi en manifestation torsdag den 25 november på torget i Tranås mellan kl. 16:00 – 17:30. Vi har också en utställning om rörelsen ”Gömda” vid ”Smatten” (skyltfönstret på biblioteket). Gömda är en underjordisk rörelse i Sverige som startade 2020. Gömda fick med hjälp av samhället, hjälp att gå under jorden och att leva på hemlig adress med påhittade livshistorier. Nu protesterar de mot systemet, de fick nog av att vara gömda och glömda. För ytterligare information om ”Gömda”, klicka på länken Gömda Kvinnor.

För ytterligare information om Orange Week, klicka på länken Orange Week.

Translate »