Grundkursen i kvinnojourskunskap är nu avslutad med ett positivt resultat. Kvinnojouren Helga har nu knutit till sig ett större antal nya jourkvinnor för att bistå verksamheten med extra stöd. Det är positivt att se att fler och fler nu vågar vara med och prioriterar sin tid att vara behjälpliga nu när behovet är större än någonsin.

Translate »