Kvinnojouren Helga i Tranås är i mycket stort behov av ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta bedriva den starkt efterfrågade verksamheten. Svenska myndigheter drar ner på sina bidrag, samtidigt som man pratar offentligt om hur viktigt det är att våra kvinnojourer finns i samhället. Den bistra verkligheten är tyvärr att behovet av kvinnojourer blir större i samhället, då mäns våld i nära relationer ökar. Det är fler och fler kvinnor och barn som far illa år efter år. Därför är det väldigt olyckligt att våra myndigheter inte tillräckligt prioriterar verksamheter som hjälper utsatta kvinnor och barn i Sverige. Glädjande kan vi informera att privata individer ser vårt behov, och att vi nyligen fått en donation om 100 000 kr. Trots detta, kan vi snart inte fortsätta vår verksamhet, om vi inte ytterligare får ekonomisk hjälp. Därför betyder alla bidrag otroligt mycket för vår verksamhet, stort som smått. Ni kan skicka ert bidrag via Swish där vi har följande nummer: 1234950846 eller till vårt Plusgiro nummer: 4806225-1

Translate »
%d bloggare gillar detta: