Vår verksamhet

Tranås Kvinnojour HELGA hjälper dig som;

 • är/har varit fysiskt och/eller psykiskt misshandlad
 • utsätts för förtryck och isolering
 • har utsatts/utsätts för incest eller andra sexuella övergrepp
 • har blivit våldtagen
 • har frågor om vårdnad och umgänge
 • behöver någon utomstående att prata med.

För mer detaljerad information, kan du läsa vår verksamhetsberättelse genom att klicka på länken nedan;

Verksamhetsberättelse 2017

Du är inte ensam!

Våld i nära relation är ett allvarligt samhällsproblem.

 • 28 000 anmälningar av misshandel mot kvinnor över 18 år anmäldes under 2017. Av dessa skedde 17 600 inomhus av en bekant person
 • 2017 anmäldes drygt 1 800 fall av grov kvinnofridskränkning
 • 5 barn, 17 kvinnor och 4 män dödas varje år i nära relation
 • 179 barn under 18 år har mist sin mamma på detta sätt (år 2000 – 2013)
 • I 4 av 10 fall, får pappan ensam vårdnad av barnet även när mamman till barnet dött av hans våld
 • Mörkertalet är stort. Brottsförebyggande rådet (Brå) har uppskattat att endast 20-25% av våldet mot kvinnor i nära relationer polisanmäls (12 400 st anmäldes 2016)
 • I Sverige dör ca 15-20 kvinnor om året till följd av misshandel av en man som hon känner eller tidigare har känt
 • Tranås kvinnojour Helga har kontakt med ca 100-150 kvinnor varje år, många har barn som lever mitt i våldet
 • År 2016 anmäldes 23 700 misshandelsbrott mot barn i åldrarna 0 – 17 år (varav 4 300 st mot barn i åldern 0 – 6 år).

Källa: Brå och Tranås kvinnojour Helga

Vi på Kvinnojouren HELGA har tystnadsplikt, vi för inga journaler, du träffar kvinnor som lyssnar och vi tror på vad du säger.

Du får vara anonym.

Translate »