Vår verksamhet

Tranås Kvinnojour HELGA hjälper dig som;

 • är/har varit fysiskt och/eller psykiskt misshandlad
 • utsätts för förtryck och isolering
 • har utsatts/utsätts för incest eller andra sexuella övergrepp
 • har blivit våldtagen
 • har frågor om vårdnad och umgänge
 • behöver någon utomstående att prata med.

För mer detaljerad information, kan du läsa vår verksamhetsberättelse genom att klicka på länken nedan;

Verksamhetsberättelse 2017

Du är inte ensam!

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem.

 • 29 000 anmälningar av misshandel mot kvinnor över 18 år anmäldes under 2016, en ökning med 2 procent jämfört med året innan
 • Mörkertalet är stort. Brottsförebyggande rådet (Brå) har uppskattat att endast 20-25% av våldet mot kvinnor i nära relationer polisanmäls (12 400 st anmäldes 2016)
 • I Sverige dör ca 15-20 kvinnor om året till följd av misshandel av en man som hon känner eller tidigare har känt
 • Tranås kvinnojour Helga har kontakt med ca 100-150 kvinnor varje år, många har barn som lever mitt i våldet
 • År 2016 anmäldes 23 700 misshandelsbrott mot barn i åldrarna 0 – 17 år (varav 4 300 st mot barn i åldern 0 – 6 år).

Källa: Brå och Tranås kvinnojour Helga

Vi på Kvinnojouren HELGA har tystnadsplikt, vi för inga journaler, du träffar kvinnor som lyssnar och vi tror på vad du säger.

Du får vara anonym.

Translate »