Vår verksamhet

Tranås Kvinnojour HELGA hjälper dig som;

 • är/har varit fysiskt och/eller psykiskt misshandlad
 • utsätts för förtryck och isolering
 • har utsatts/utsätts för incest eller andra sexuella övergrepp
 • har blivit våldtagen
 • har frågor om vårdnad och umgänge
 • behöver någon utomstående att prata med.

Du är inte ensam!

Våld i nära relation är ett allvarligt samhällsproblem.

 • 28 000 anmälningar av misshandel mot kvinnor över 18 år anmäldes under 2018, i 13 000 av fallen hade kvinnan och förövaren en nära relation eller att de tidigare haft en sådan
 • 2018 anmäldes drygt 1 700 fall av grov kvinnofridskränkning
 • 5 barn, 17 kvinnor och 4 män dödas varje år i nära relation
 • 179 barn under 18 år har mist sin mamma på detta sätt (år 2000 – 2013)
 • i 4 av 10 fall, får pappan ensam vårdnad av barnet även när mamman till barnet dött av hans våld
 • mörkertalet är stort. Brottsförebyggande rådet (Brå) har uppskattat att endast 20-25 % av våldet mot kvinnor i nära relationer polisanmäls (13 000 st anmäldes 2018)
 • 2018 dog 22 kvinnor i Sverige till följd av misshandel av en man som hon känner eller tidigare har känt (2017 dog 10 kvinnor av samma anledning)
 • Tranås kvinnojour Helga har kontakt med ca 100-150 kvinnor varje år, många har barn som lever mitt i våldet
 • år 2017 anmäldes 23 600 misshandelsbrott mot barn i åldrarna 0 – 17 år (varav 3 990 st mot barn i åldern 0 – 6 år).

Källa: Brå och Tranås kvinnojour Helga

Vi på Kvinnojouren HELGA har tystnadsplikt, vi för inga journaler, du träffar kvinnor som lyssnar och vi tror på vad du säger.

Du får vara anonym.

Translate »