Självhjälpsgruppen startar torsdag den 1 februari 2018 (16:00 - 18:00). Därefter kommer gruppen att träffas ytterligare sex gånger (datum presenteras vid det första mötet den 1 februari). Gruppen kommer att diskutera och utbyta erfarenheter gällande vårdnad, boende...

läs mer