Kvinnojouren Helga i Tranås är i mycket stort behov av ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta bedriva den starkt efterfrågade verksamheten. Svenska myndigheter drar ner på sina bidrag, samtidigt som man pratar offentligt om hur viktigt det är att våra kvinnojourer...

läs mer